Sponsorer og bidragsytere

EDK har i 2023 klart å gå til anskaffelse ny dykkerbåt. Dette er blitt mulig da flere bidragsytere har hjulpet til med økonomisk støtte til klubben vår.