Om EDK

Vi tilbyr våre medlemmer organisert trening i svømmehall tre ganger i uka samt ulike turer for både sportsdykkere og fridykkere. I tillegg har vi fri luftfylling i samarbeid med Øvre Romerike Brann og Redning og vi drifter to båter og har diverse utstyr til utlån og bruk på turer.

Gjennom årene har det vært et sterkt fokus i klubben på å skape et godt miljø for trening og utendørsaktivitet i tillegg til en sosial samlingsplass for medlemmene. Vi holder jevnlig kurs og treninger gjennom året, og arrangerer turer både nært og fjernt i landet hvor vi utøver sporten vår.

Medlemstallet i klubben har gått opp og ned gjennom tiden, men vi er nå en stabil kjerne med aktive medlemmer og vi vokser på barne- og ungdomssiden takket være godt arbeid blant medlemmer og styre, og satsing på kursing og aktivitet som er etterspurt hos familier med barn. Svømmedyktighet og trygghet i vann er viktige egenskaper og også et fokus i samfunnet.