Låserutine for svømmehallen:

Lag/gruppe som ønsker å benytte svømmehallen, låser opp inngangsdør med adgangskort og pin-kode (4 siffer). Dør blir da stående åpen noen sekunder.
Ønskes dør stående åpen en tidsperiode, må dette tastes inn på kortleser. Følgende prosedyre sørger for «dør opplåst»:

1. Tast 2 og deretter A

2. Dra kortet over leser og tast pin-kode (4 siffer)

3. Tast A
Lag/gruppe som sist benytter svømmehallen, låser etter seg. Følgende prosedyre benyttes for «dør låst» (også når det er aktivitet i hallen):

1. Tast 2 og deretter A

2. Dra kortet over leser og tast pin-kode (4 siffer)

3. Tast B
NB! Inngangsdør svømmehall skal aldri stå åpen hvis det ikke er brukere i hallen. Låsesystemet låser inngangsdøren automatisk k1.21.00.