Treninger i Eidsvollhallen

Eidsvoll Dykkeklubb har et god samarbeide med Eidsvoll kommune, og vi får halltid i Eidsvollhallen av kommunen. Dykkeklubben disponerer hallen til følgende tider:

Dag

Fra kl.

Til kl.

Aktivitet

Tirsdag

18:00

20:30

Trening for fridykkere

Torsdag

19:00

20:30

Trening for sportsdykkere

Lørdag

13:00

16:00

Fellestrening

Ansvarlige i Eidsvollhallen

Klubben har fått tildelt et sett med nøkkelkort som er fordelt ut til enkelte medlemmer i klubben. Kommunen krever at de som skal ha eget nøkkelkort må være sertifiserte livvakter samt ha gjennomgått HMS-kurs i regi av kommunen. For å regnes som sertifisert livvakt må man inneha liverdningsprøve som ikke er eldre enn ett år.

Følgende personer har pr. i dag nøkkelkort til hallen:

Navn

Tlt. nr.

Simon Mork

91830503

Geir Wennevold

91797784

Anders Helling


91197651

Geir Nyland

91874534