Minner om årsmøte i EDK

Årsmøte i Eidsvoll Dykkeklubb avholdes mandag 5. februar kl. 19 på Vilberg Ungdomsskole. Medlemmer over 15 år og som har vært medlem i klubben i minst en måned er stemmeberettiget. Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 22/1. Sakspapirer til årsmøte vil foreligge senest 29/1 her på nettsidene våre samt i “Medlemsgruppe Eidsvoll Dykkeklubb” på Facebook.

Det blir enkel bevertning, velkommen!