1975-09-01 - Nordisk uvot i Rødvika

001 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 002 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 003 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 004 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
005 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 006 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 007 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 008 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
009 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 010 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 011 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 012 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
013 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 014 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 015 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 016 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg
017 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 018 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 019 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 020 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg
022 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 023 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 024 - UVOT Rødvika 1975 Par 1, Olav Stein Vandvik og Alv Rygg 025 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
026 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 028 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 029 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 030 - UVOT Rødvika 1975 Par 9, Erik Eggum og Arne Hogsnes
031 - UVOT Rødvika 1975 Par 9, Erik Eggum og Arne Hogsnes 032 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 034 - UVOT Rødvika 1975 Par 32, Morten Handegaard og Bjørn Ove Myrvang 035 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
036 - UVOT Rødvika 1975 Par 32, Morten Handegaard og Bjørn Ove Myrvang 038 - UVOT Rødvika 1975 Par 15, Dag Holum og Jens Julsrud 040 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 041 - UVOT Rødvika 1975 Par 27, Per Martinsen og Ottar Larsen
042 - UVOT Rødvika 1975 Par 18, Arve Vangen og Asbjørn Fløtten 043 - UVOT Rødvika 1975 Par 18, Arve Vangen og Asbjørn Fløtten 044 - UVOT Rødvika 1975 Par 20, Kaj Pedersen og Kate Andersen 045 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
046 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 047 - UVOT Rødvika 1975 Par 20, Kaj Pedersen og Kate Andersen 048 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 049 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
050 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 051 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 052 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 053 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
054 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 055 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 056 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 057 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
058 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 059 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 060 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 061 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
062 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 063 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 064 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 065 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
066 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 067 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 068 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 069 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
070 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 071 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 072 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 075 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
076 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 077 - UVOT Rødvika 1975 078 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 079 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
080 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 081 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 083 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 084 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
085 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 086 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 087 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 088 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
090 - UVOT Rødvika 1975 18, Asbjørn Fløttem 091 - UVOT Rødvika 1975 18, Asbjørn Fløtten 092 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 093 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
094 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 095 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 096 - UVOT Rødvika 1975 3, Alv Rygg 097 - UVOT Rødvika 1975 3, Alv Rygg
099 - UVOT Rødvika 1975 7, Olav Stein Vandvik 100 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 101 - UVOT Rødvika 1975 31, Ottar Larsen 103 - UVOT Rødvika 1975 31, Ottar Larsen
104 - UVOT Rødvika 1975 38, Kate Andersen 105 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 106 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 107 - UVOT Rødvika 1975 24, Otto Eggum
108 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 109 - UVOT Rødvika 1975 27, Arne Hogsnes 110 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 111 - UVOT Rødvika 1975 31, Ottar Larsen
112 - UVOT Rødvika 1975 27, Arne Hogsnes 114 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 117 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 118 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975
119 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 120 - UVOT Rødvika 1975 UVOT Nordisk mesterskap, Rødvika 1975 121 - UVOT Rødvika 1975 122 - UVOT Rødvika 1975
123 - UVOT Rødvika 1975 124 - UVOT Rødvika 1975 125 - UVOT Rødvika 1975 126 - UVOT Rødvika 1975
127 - UVOT Rødvika 1975 128 - UVOT Rødvika 1975 129 - UVOT Rødvika 1975 130 - UVOT Rødvika 1975
131 - UVOT Rødvika 1975 132 - UVOT Rødvika 1975 133 - UVOT Rødvika 1975 134 - UVOT Rødvika 1975
135 - UVOT Rødvika 1975