Bli medlem

Ønsker du å melde deg inn i klubben?

Vi anbefaler at du registrerer deg på https://minidrett.nif.no/. Her kan du søke oss opp og søke om medlemskap. Ellers kan du sende info om deg selv og sertifiseringen din til leder@eidsvoll-dk.no for registrering. Vi trenger navn, adresse, fødselsdato, sertifisering, telefonnummer og epostadresse da vi gjerne kommuniserer med medlemmene gjennom epost og sms.

Vi tilbyr i dag følgende medlemskap:

• Hovedmedlemsskap for en sertifisert apparatdykker koster kr. 1000,-/år.
• Famliemedlemskap som gjelder alle hjemmeboende i samme husstand med minst en sertifisert dykker koster kr. 1.500,-/år.
• Enkeltmedlemsskap for sertifisert fridykker koster kr. 250,-/år.